Organisatieadvies en Arbozorg

| Interim Management |Preventiescan

Met de Preventiescan van Maskelyn Management worden alle aanwezige veiligheidsrisico's binnen uw organisatie in kaart gebracht, zodat een optimaal preventiebeleid kan worden ontwikkeld. Daarbij wordt een advies gegeven over de taakinvulling van de preventiemedewerker(s).

Maskelyn Management bekijkt relevante bedrijfsinformatie, zoals RI&E en arbobeleid, en houdt tevens interviews op de werkvloer. Aan de hand hiervan worden de aandachtsgebieden binnen uw organisatie vastgesteld. Lees meer

Verzuimscan 

De Verzuimscan van Maskelyn Management is een eenmalige beoordeling van verzuim, preventiebeleid en arbo-contracten. 

Aan de hand van gegevens wordt inzichtelijk gemaakt wat binnen uw organisatie de mogelijkheden tot verzuimreductie en verlaging van verzuimkosten zijn.

De Verzuimscan vormt tevens een praktisch hulpmiddel bij het opzetten of aanpassen van het arbo- en verzuimbeleid binnen uw organisatie. 

De Verzuimscan is met name bedoeld voor bedrijven met een hoog dan wel wisselend verzuim, en voor bedrijven die verzuim structureel willen aanpakken. Lees meer
BHV-scan

Met de BHV-scan van Maskelyn Management wordt snel en doeltreffend een duidelijk beeld verkregen van het niveau van de Bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie. 

Met deze scan maakt Maskelyn Management inzichtelijk of voldoende BHV-ers zijn opgeleid, of deze op het vereiste niveau functioneren, en of de Bedrijfshulpverlening afdoende is afgestemd op de restrisico’s binnen uw organisatie. Lees meer

  


 

Risico Inventarisatie en –Evaluatie

Met een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden alle risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw organisatie in kaart gebracht. 

Maskelyn Management kan de RI&E volledig voor u uitvoeren. Een eventuele toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige.

Aan de hand van de RI&E stelt Maskelyn Management een Plan van Aanpak op om eventuele knelpunten binnen uw organisatie op te lossen. Lees meer


Wilt u meer weten of een afspraak maken? Klik dan hier!