Organisatieadvies en Arbozorg

| Interim Management |Arbozorg


Beleid en preventie

Het hebben én uitvoeren van een helder beschreven arbobeleid is niet alleen wettelijk verplicht, maar het biedt ook veel voordelen voor uw organisatie. 


Zo heeft het een positieve invloed op het welzijn van uw medewerkers, wat zorgt voor een reductie van uw verzuimkosten. Ook draagt dit bij aan een vermindering van fouten en onvrede op de werkvloer, waardoor het algemene bedrijfsresultaat wordt verbeterd.


Maskelyn Management kan u op diverse manieren ondersteunen bij de vorming en implementatie van arbobeleid binnen uw organisatie.


Hierbij kunt u denken aan het uitvoeren van een RI&E, en het opzetten van een BHV-organisatie. Maar ook voor het maken van een bedrijfsnoodplan of het opstellen van procedures kunt u terecht bij Maskelyn Management. 
Waarom aandacht voor verzuim? 

Verzuim betekent bijna altijd een verstoring van de arbeidsprocessen

- Onvrede bij collega's omdat de werkdruk voor werkenden hoger wordt

- Doorbetalingsverplichting, waardoor extra personeelskosten ontstaan

- Sancties door UWV bij onvolledige dossiers en onvoldoende inspanningen

- Bij onvoldoende aandacht duurt verzuim vaak langer dan noodzakelijk is
Aandacht voor verzuim
Aandacht voor verzuim


 

Verzuimbegeleiding

Een intensieve verzuimbegeleiding zorgt er voor dat een verzuimmelding niet onnodig lang duurt. Maskelyn Management neemt alle acties binnen het proces van ziekteverzuim op zich vanaf het moment dat een verzuimmelding bij u is binnengekomen. 


Maskelyn Management heeft binnen 24 uur een eerste contact met uw medewerker, en coördineert afspraken met uw arbodienst of andere specialisten. Er worden altijd concrete vervolgafspraken gemaakt om de verzuimduur tot een minimum te beperken. 


Door het directe contact tussen Maskelyn Management en alle betrokkenen kan snel worden ingespeeld op mogelijke situaties, die buiten het ziekteverzuim kunnen én moeten worden opgelost. Verzuimcontroles  en verzuimgesprekken behoren eveneens tot de mogelijkheden. 


 


Casemanagement

 Maskelyn Management kan het casemanagement bij onverhoopt langdurig verzuim volledig voor u uitvoeren. Dit gebeurt zodanig dat u als werkgever altijd voldoet aan de wettelijke verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. 


Gedurende het gehele traject onderhoudt Maskelyn Management de contacten met externe instanties zoals arbodiensten, UWV, re-integratiebedrijven en andere dienstverleners.


Elke stap wordt met u gecommuniceerd, en u houdt uiteraard een beslissende stem in elke fase van het traject. Maskelyn Management draagt zorg voor de administratieve dossiervorming. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Klik dan hier!