Organisatieadvies en Arbozorg

| Interim Management |Over Maskelyn Management


Over mijzelf

Na jarenlang leidinggevende functies te hebben vervuld in verschillende productiebedrijven, heb ik besloten om mijn kennis en ervaring te delen met anderen.

In deze managementfuncties heb ik een zeer uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van verandermanagement, verzuimbegeleiding en arbeidsomstandigheden.

Vanuit mijn bevlogenheid en enthousiasme heb ik ervoor gekozen om voor mijzelf te beginnen en kleine organisaties te ondersteunen, die zelf geen kennis hebben van deze onderwerpen. 

Met mijn concrete aanpak en pragmatische benadering van management-issues wil én kan ik deze organisaties ondersteunen in het optimaliseren van hun bedrijfsvoering.
Visie

De werkwijze van Maskelyn Management is gebaseerd op de visie dat aandacht en interesse voor mensen een positief effect hebben op het rendement van elke organisatie. Het uitgangspunt is dan ook dat het welzijn van medewerkers én de gezondheid van de organisatie centraal moeten staan bij de dienstverlening.

Het is belangrijk dat mensen in een veilige en gezonde omgeving hun werkzaamheden kunnen verrichten, en dat zij dit in een eenduidige structuur volgens heldere richtlijnen doen. Naast een lager personeelsverloop en ziekteverzuim, zal hierdoor de motivatie vergroten en de productiviteit verhogen.

Maskelyn Management is ervan overtuigd dat een optimaal resultaat binnen organisaties kan worden bereikt door consequent beleid, met duidelijke afspraken en heldere communicatie.
Naamkeuze

De naam Maskelyn Management is bewust gekozen om nadruk te leggen op de veelzijdigheid van de onderneming. Maskelyn is een oud Fries recept met een mengeling van bruine bonen en grauwe erwten. 

De voormalige openbare basisschool in Surhuizum (Frl.) gebruikte deze naam om aan te geven dat iedereen welkom was, ongeacht ras, geloof of afkomst. 

De link met Maskelyn Management is dat elke organisatie hier terecht kan, elk onderwerp kan worden behandeld, en dat een pragmatische aanpak voorop staat.
Betekenis Maskelyn
Betekenis Maskelyn

 


wierd website
wierd website


Wierd Veenstra

"Ik ben een praktisch ingestelde operationeel manager met een sterk analytisch vermogen, en weet onder alle omstandigheden rust te bewaren en het overzicht te behouden.


Door mijn heldere manier van communiceren ben ik goed in staat om mensen enthousiast te maken voor taakuitvoering en vernieuwingen, waarbij ik de 'taal' van elk ‘niveau’ kan spreken en verstaan."